ประเภทการแข่งขัน

มาตรฐานการรันหมายเลขนักวิ่ง

ประเภท รันหมายเลข
ระยะ ชนิดการรับสมัคร เริ่ม สิ้นสุด
6.5 ออนไลน์ 1,001 3,999
10.7 ออนไลน์ 4,000 6,999
VIP 6.5 ออนไลน์ 001 199
VIP 10.7 ออนไลน์ 200 399
6.5 ชมรมและกลุ่ม 7,000 8,999
10.7 ชมรมและกลุ่ม 9,000 10,999
VIP 6.5 ชมรมและกลุ่ม 400 699
VIP 10.7 ชมรมและกลุ่ม 700 999

ค่าชำระ

ประเภทการแข่งขัน กลุ่มอายุ ค่าสมัคร รูปหล่อ
หลวงพ่อสาคร
ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
บิบ
(ไม่มีซิปไทม์)
เหรียญพระ
(พิเศษ)
จำนวนรับสมัคร
ชาย หญิง
ระยะ 6.5 กม ไม่เกิน 15 ปี ไม่เกิน 15 ปี 400 1-5 Over All ชาย 30
Over All หญิง 20
2,000
16 - 19 ปี 16 - 19 ปี
20 - 29 ปี 20 - 29 ปี
30 - 39 ปี 30 - 39 ปี
40 - 49 ปี 40 - 49 ปี
50 - 59 ปี 50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
ระยะ 10.7 กม ไม่เกิน 15 ปี ไม่เกิน 15 ปี 500 1-5 Over All ชาย 30
Over All หญิง 20
2,000
16 - 19 ปี 16 - 19 ปี
20 - 29 ปี 20 - 29 ปี
30 - 39 ปี 30 - 39 ปี
40 - 49 ปี 40 - 49 ปี
50 - 59 ปี 50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
VIP 6.5 กม. 2,000 ได้รับทุกท่าน 99
VIP 10.7 กม. 2,000 ได้รับทุกท่าน 99