ลงทะเบียนแบบกลุ่ม-ชมรม

ระบบปิดการรับสมัคร

ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม (เป็นข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม และรายละเอียดการโอนเงิน ซึ่งสามารถโอนเงินพร้อมกันได้ (หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้เพิ่มใน "เพิ่มสมาชิก" ในขั้นตอนต่อไป)
ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม
*
รูปแบบการจัดส่ง
ที่อยู่จัดส่ง